agendaitem

Automatisering in de kunststofindustrie

Wanneer

12 Feb 2019

Platform

Petrochem

Organisatie

Mikrocentrum

Het concurrentievoordeel van lagelonenlanden is vaak groot en neemt tot nog toe niet of nauwelijks af. Verdere automatisering van de productie is een manier om loonkosten en inzet van schaarser wordend personeel te verlagen. Op automatiseringsgebied valt voor veel kunststofverwerkende bedrijven nog veel te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van aanspuitingen op halffabricaten, geautomatiseerd laden en ontladen van productiemachines, volledig geautomatiseerde montage en andere geautomatiseerde oplossingen.

Door internationale concurrentiedruk investeert de kunststofindustrie constant in automatisering en robotisering, zodat het machinepark 24 uur per dag onbemand kan draaien. Productiemachines worden steeds sneller en energiezuiniger, maar ook slimmer en completer. Slimmer door innovatieve technieken, bijvoorbeeld om omsteltijden te verkorten of diagnoses te stellen via een app. Completer door systeemoplossingen voor geïntegreerde robot- en transportbesturing en aansluiting op MES- en ERP-systemen