agendaitem

NVDO Cursus: Organisatie van Onderhoud

Wanneer

11 Sep 2017-12 Sep 2017

Platform

iMaintain

Organisatie

NVDO

Optimaal beheer en onderhoud van installaties zijn cruciaal voor veel bedrijven. In economisch mindere tijden is de aandacht vaak gericht op minimale kosten, maar daarmee mag geen hypotheek gelegd worden op het maximaal kunnen benutten van de assets als de vraag weer aantrekt. Bovendien vragen wet- en regelgeving om dusdanig onderhoud, dat installaties blijven voldoen aan opgelegde eisen. In betere omstandigheden vormt het vermijden van productieverliezen een extra aandachtspunt.

Een goed onderhoudsconcept betekent nog niet dat er geen onverwachte gebeurtenissen zullen optreden. In de tweedaagse cursus Organisatie van Onderhoud gaat het om het vinden van de juiste balans tussen anticiperen/voorkomen en het adequaat kunnen omgaan met incidenten die niet voorzien zijn. En vooral: over de eisen waaraan een betrouwbare onderhoudsorganisatie moet voldoen. U leert een goed inzicht te krijgen in de belangrijkste aspecten van en methoden/technieken voor het betrouwbaar organiseren van onderhoud.

Onderwerpen:

  • Visie op onderhoud en High Reliability Organisaties;
  • Overzicht van belangrijke concepten (bijvoorbeeld: RCM, TPM, 6Sigma, ISO 5500x, PAS 55) en hun toepasbaarheid
  • Installatiestructuur als ruggengraat voor onderhoudsbeheersing
  • Relatie tussen onderhoud en bedrijfsresultaten (ROI, RONA, EBIT, Cashflow)
  • Samenwerking Onderhoud, Productie en Engineering
  • Soorten Onderhoud en relatie met budget en registratie
  • Onderzoeken van storingen en oorzaken
  • Systematieken om betrouwbaar onderhoud te faciliteren
  • Opstellen van een onderhoudsplan

De cursus Organisatie van Onderhoud is bestemd voor productie- en onderhoudsmanagers, asset managers, reliability engineers, maintenance engineers, medewerkers bedrijfsbureau, werk-voorbereiders en iedereen die zich verder wil bekwamen in betrouwbaar organiseren van onderhoud.

Wellicht vindt u deze events ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.