agendaitem

Event: Het spoor stelt zich voor

Wanneer

12 Sep 2017

Platform

iMaintain

Organisatie

Dutch Power

Het spoor is één van de duurzaamste vormen van vervoer. Naast fietsen en lopen is er namelijk geen manier van transport die zo energiezuinig is en zo weinig CO2 uitstoot. Ook neemt het spoor relatief weinig ruimte in en reis je met de trein eenvoudig naar het centrum van steden.

De spoorsector heeft een aantal thema’s tot speerpunten bestempeld: energie, grondstoffen, CO2, geluid & trillingen, ruimtelijke kwaliteit, natuur en sociale duurzaamheid. Op deze terreinen is de ambitie om, in de periode tot 2030, een flinke vooruitgang te boeken.

Het doel van de middag is om samen met NS reizigers, ProRail, TUD, Movares en Railcenter een beeld te schetsen van de duurzame ontwikkelingen in de spoormarkt. We bespreken de technische uitdagingen in het spoor, de rol van ProRail als beheerder van een gesloten distributiesysteem en de visie t.a.v. een duurzame energievoorziening. Tot slot is er nog een rondleiding.